Co to jest wspólność ustawowa (wspólność łączna)?

Współwłasność dzielimy na współwłasność w częściach ułamkowych lub współwłasność łączną. Pomiędzy małżonkami posiadającymi majątkową wspólność majątkową występuje współwłasność (wspólność) łączną, która charakteryzuje się tym, że jest ona bezudziałowa. Oznacza to przede wszystkim, że:

  1. w czasie trwania wspólności majątkowej udziały współmałżonków w majątku są nieokreślone,

  2. w czasie trwania wspólności majątkowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, a także rozporządzać udziałem, który w razie ustania wspólności przypadłby mu w udziale,

  3. wierzyciel jednego z małżonków nie może żądać w czasie trwania wspólności majątkowej zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności majątkowej przypadłby temu małżonkowi.

Niemożność podziału majątku w trakcie trwania wspólności majątkowej ma charakter bezwzględny. Wyjątek od tej zasady został przewidziany w art. 58 § 3 KRO i dopuszcza możliwość podziału majątku w sprawie o rozwód. Jednakże skutki takie działania następują dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Takie rozwiązania mają na celu ustabilizowanie majątkowej sytuacji małżonków, umocnienie ich związku oraz zapewnienie odpowiedniego rozwoju rodzinie. Bezudziałowy charakter wspólności majątkowej oznacza, że małżonek nie może sam rozporządzać swoim udziałem. Jednakże nie wyklucza możliwości innego uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych zgodnie z wolą ich obojga za pomocą umowy. Może ona prowadzić do ograniczenia albo rozszerzenia wspólności majątkowej albo do ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej (z wyrównaniem albo bez wyrównania dorobków).

apl. adw. Klaudia Bieda

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *