Archiwum autora: Marcin Zaborek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl

Co to jest wspólność ustawowa (wspólność łączna)?

Współwłasność dzielimy na współwłasność w częściach ułamkowych lub współwłasność łączną. Pomiędzy małżonkami posiadającymi majątkową wspólność majątkową występuje współwłasność (wspólność) łączną, która charakteryzuje się tym, że jest ona bezudziałowa. Oznacza to przede wszystkim, że: w czasie trwania wspólności majątkowej udziały współmałżonków … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz